• MC 30A ( 型号 )

    输出能力:持续电流30A,瞬间电流36A(不少于10秒); 电源输入:2-3节锂电池组 BEC输...
  • MC 40A ( 型号 )

    输出能力:持续电流40A,瞬间电流52A(不少于10秒); 电源输入:2-4节锂电池组 BEC输...